Donate | Rhoi

Welsh Labour campaigns all year round to improve our communities and get a fair deal for Wales.  Could you help by chipping in?  Whether you’re able to donate £10 or £100 it will make a big difference to our campaigns. 


Mae Llafur Cymru’n ymgyrchu drwy’r flwyddyn i wella ein cymunedau a chael bargen deg i Gymru.  Allech chi helpu trwy gyfrannu?  Os gallwch roi £10 neu £100, bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n hymgyrchoedd.

Who's donating

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad