Donate | Rhoi

Welsh Labour campaigns all year round to improve our communities and get a fair deal for Wales.  Could you help by chipping in?  Whether you’re able to donate £10 or £100 it will make a big difference to our campaigns. 


Mae Llafur Cymru’n ymgyrchu drwy’r flwyddyn i wella ein cymunedau a chael bargen deg i Gymru.  Allech chi helpu trwy gyfrannu?  Os gallwch roi £10 neu £100, bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n hymgyrchoedd.

Who's donating

Bernard Majer
Selwyn Thomas
Leighton Andrews
Chris Swift
June Jones
Mark Myatt
Alan Geach
James Loftus
Frederick Green
Jeff Kohll
John Flowers
Andrew Watters
William Smith
Marion Archet
Sylvia Brunsdon
Janis Hartzell
victoria malcolm
victoria malcolm
Nina Hart
Nathan Mackintosh
Robert Gee
James Williams
Norman Vetter
Charlie Carter
Marjorie Jopling
Rob Greenhalf
wayne haycock
Olaiya Oluyemi

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad